CSR/samfundsansvar

Ud over at Medarbejderne ApS økonomisk støtter Kræftens Bekæmpelse tænker vi som virksomhed og medarbejdere også vores samfundsansvar ind i vores daglige virke blandt andet inden for følgende hovedpunkter:
 
Medarbejdere
Vi sætter meget stor pris på vores medarbejdere og vikarer. Vi følger de til enhver tid gældende overenskomster, lokalaftaler og lovgivning. Vi går ikke på kompromis, og sikrer at alle forhold til enhver tid er i orden for vores kunder, vikarer og medarbejdere. Som virksomhed tager vi vores samfundsansvar alvorligt og har i en lang række situationer – i samarbejde med relevante kommuner – tilknyttet medarbejdere der er i jobafklaringsforløb, virksomhedspraktik med videre. Flere af disse forløb er endt med fastansættelse af de pågældende som funktionærer i virksomheden.

Som et resultat at denne samfundsmæssige indsats har Medarbejderne ApS i 2018 modtaget Horsens Kommunes CSR-pris som en anerkendelse af arbejdet med at hjælpe mennesker tættere på jobmarkedet.

Medarbejderne ApS har åbent 24/7. I den forbindelse har vi funktionærer ansat i flexjob, som med udgangspunkt i de enkeltes behov og muligheder, passer virksomhedens vagttelefonen om aftenen, om natten og i weekends så vores kunder og vikarer til en hver tid kan få den nødvendige hjælp og assistance.
 
Arbejdsmiljø
Vi tager vores ansvar omkring arbejdsmiljø meget alvorligt. Vores funktionærer har arbejdsforhold der lever op til lovgivningen og den enkeltes behov. I forhold til vores vikarer er det os meget magtpåliggende at brugervirksomhederne lever op til gældende lovgivning for egne ansatte og for vores vikarer. Vi opfordrer desuden vores vikarer til at anvende relevante værneting, herunder arbejdstøj og sikkerhedssko.
 
Certificering
Medarbejderne ApS er medlem af brancheforeningen Vikarbranchen under Dansk Industri. Vikarbranchen arbejder som brancheforening for at højne standarden i vikarbranchen, og Medarbejderne ApS er i den forbindelse underlagt skrappe krav og løbende ekstern kontrol. Det er en garanti for at Medarbejderne ApS er en ordentlig samarbejdspartner.